Informacja o terminach rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych

Informacja o terminach rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych

2018-10-17
Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń złożone w terminie do 31 sierpnia 2018 roku będą rozpatrzone w terminie do 30 listopada 2018 roku.    
 
Wnioski złożone w okresie od 01 września 2018 roku do 31 października 2018 roku będą rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2018 roku (świadczenia wypłacone zostaną z wyrównaniem za listopad 2018 roku).
 
Wnioski złożone w okresie od 01 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku będą rozpatrzone w terminie do 28 lutego 2019 roku.
 
Podstawa prawna:
art. 26 ust. 2a-6 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm.).

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: