MOPS ZŁOTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

 

post img

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkoly.

czytaj więcej...
post img

Od dnia 01 stycznia 2018 roku sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zostaną przekazane wojewodom.

czytaj więcej...
post img
Informujemy, że od 01 stycznia 2018 roku zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 roku (MP z 2017 roku poz. 1014) kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1477,00 zł miesięcznie. 
czytaj więcej...
post img

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj więcej...
post img

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018.

czytaj więcej...
post img
Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne
prowadzonym na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2017r poz.1579 z późn. zm.)
czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu...

więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w foracie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: