Kadra

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie
 
Piotr Brewka
 
Księgowość:
 
Alicja Piątek – Główny Księgowy
Aleksandra Kokowska – Starszy Inspektor
Klaudia Szulc- Pomoc administracyjna
 
Pracownicy administracji, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne:
 
Bożena Spychała – Starszy Inspektor
Karolina Relinger – Referent
 
Pracownicy socjalni:
 
Katarzyna Kowalska – Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Górzna – Pracownik Socjalny
Jolanta Witkowska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator
Klaudia Propp - Russin – Pracownik Socjalny
Barbara Czarnotta – Specjalista Pracy Socjalnej
Adam Erdmann – Starszy Pracownik Socjalny
Ola Doligała – Pracownik Socjalny
Iwona Pałuczak – Specjalista Pracy Socjalnej
 
Asystent Rodziny: 
 
Sandra Ciaciak
 
Świadczenia rodzinne i wychowawcze "500+":
 
Hanna Borkowska – Starszy Inspektor
Emilia Grochocka – Starszy Inspektor
Agnieszka Sobieraj – Referent
 
Fundusz alimentacyjny:
 
Justyna Piesiak – Starszy Inspektor
 
Pracownicy Noclegowni:
 
Bernard Malinowski – Starszy Dozorca
Adam Żłobiński – Dozorca
 
 
 

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: