Zasiłek rodzinny z dodatkami

Informacja w sprawie wysokości
świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego
od 01 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.
Wysokość zasiłków rodzinnych wynosi:
-   na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95, 00 zł;
-   na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124,00 zł;
-   na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia - 135,00 zł
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł jednorazowo;
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie
na dziecko
, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. 
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku wynosi 273,00 zł miesięcznie na dziecko,
nie więcej jednak niż 546,00 zł na wszystkie dzieci.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:
-          90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
-        110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia.
 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione
do zasiłku rodzinnego.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo;
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
-        113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły,
-          69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania 
do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
  
Od 01 listopada 2017 roku kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do pobierania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wynosi 674,00 zł, a w przypadku rodziny której członkiem jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwota ta wynosi 764,00 zł.
 

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: