Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓL INTERDYSCYPLINARNY

 

    Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

      Zespól Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 roku. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

AKTUALNY SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

 

1. Witkowska Jolanta

przewodniczący Zespołu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Spychała Bożena

sekretarz Zespołu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Błaszczyk Marta

 

Szkoła Podstawowa Nr 2

4. Czarnotta Barbara

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5. Drewicz Sebastian

 

Prokuratura Rejonowa

6. Fruzińska Julia

 

Sąd Rejonowy

7. Gapińska Olimpia

 

Komenda Powiatowa Policji

8. Grzybek Anita 

Szkoła Podstawowa Nr 1

9. Kowalska Katarzyna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

10. Manikowska Karina

 

Szpital Powiatowy

11. Moczarska Grażyna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

12. Ogierman Katarzyna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

13. Olencka Hanna

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14. Pałuczak Iwona

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

15. Piechocka Grażyna

 

Zespół Szkół Samorządowych 
Nr 1

16. Piętka Mirosława

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 

17.  Andrzejewska Alicja

Towarzystwo  Przyjaciół Dzieci, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka

 

 

18.Bąkowska Karolina

 

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie

 

 

 

 

 Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

           

            Jeśli w Waszym otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Was
i uważacie, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś to do Zespołu Interdyscyplinarnego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie lub zgłoszenie całodobowo w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie, bądź pod numerem alarmowym 997 lub 112.

Zarówno instytucje jak i osoby prywatne dostrzegające  problem przemocy  w rodzinie mogą  skierować zgłoszenie  o podjęcie działań przez Zespół Interdyscyplinarny.

 

Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być także anonimowe.  

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” – 0 801 12 00 02

 

                 GDZIE ZNAJDZIESZ POMOC W ZŁOTOWIE?

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Królowej Jadwigi 54 , tel. 67 263 30 34, 
  pn. 8 .00 – 16.00 wt. - pt. 7.00 – 15.00, e-mail 
  mopszlotow@wp.pl
 2. Komenda Powiatowa Policji – Al. Piasta 49 , tel. 997,  dyżur całodobowy, e-mail   dyzurny.zlotow@po.policja.gov.pl
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Al. Piasta 32,  tel. 67 263 22 65,
  pn. 8.00 – 16.00 , wt. - pt. 7.30 – 15.30, e-mail
  pcprzlotow@poczta.onet.pl
 4. Prokuratura Rejonowa – ul. Konopnickiej 15,  tel. 67 263 26 42, pn. - pt. 7.15 – 15.15,
  e -mail
  zlotow@poznan.po.gov.pl
 5. Kuratorzy Sądu Rejonowego  w Złotowie – ul. Konopnickiej 15,
  tel. 67 264 28 00, pn. - pt. 7.30 – 15.30,
 6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Al. Piasta 1, tel. 67 263 26 40,
  pn. 7.00- 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00,

 

 

 

Procedury dotyczące przeciwdziałania  realizowane przez placówki ochrony zdrowia:

 

JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY FIZYCZNEJ ZGŁOŚ SIĘ

 

 • W DNI POWSZEDNIE DO GODZINY 18 DO LEKARZA RODZINNEGO
 • W DNI POWSZEDNIE PO GODZINIE 18 DO OPIEKI NOCNEJ W SZPITALU POWIATOWYM
 • W NIEDZIELE I ŚWIĘTA  DO OPIEKI NOCNEJ W SZPITALU POWIATOWYM
 • W RAZIE NAGŁEGO URAZU  DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 

UWAGA!     LEKARZ RODZINNY MOŻE WYDAĆ ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA.

 

OBDUKCJI DOKONUJE LEKARZ WYZNACZONY PRZEZ SĄD.

 

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: