MOPS ZŁOTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

 

Komunikat w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Komunikat w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2017-12-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie informuje, że od dnia 01 stycznia 2018 roku sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zostaną przekazane wojewodom.

Od 01 stycznia 2018 roku korespondencję dotycząca spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego należy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
(www.poznan.uw.gov.pl)
Wydział koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 tel. 618541478
 fax. 618541479
 e-mail koordynacja@poznań.uw.gov.pl

 


Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...


więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: