O ośrodku

Kierownik MOPS w Złotowie:

Piotr Brewka

Księgowość:

Alicja Piątek – Główny Księgowy
Aleksandra Kokowska - Inspektor  

Pracownicy socjalni:

Rejon I - Katarzyna Kowalska - Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon II -  Grażyna Moczarska - Starszy Pracownik Socjalny
Rejon III - Jolanta Witkowska - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 
Rejon IV -  Mirosława Piętka - Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon V -  Barbara Czarnotta - Starszy Pracownik Socjalny
Rejon VI -  Adam Erdmann - Pracownik Socjalny
Rejon VII - Ola Ratajczyk - Pracownik Socjalny
Rejon VIII - Iwona Pałuczak – Specjalista Pracy Socjalnej  

Asystent Rodziny: 

Agnieszka Szulta 

Pracownicy administracji, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne:
Justyna Piesiak - Inspektor
Bożena Spychała - Inspektor

Świadczenia rodzinne i wychowawcze "500+":

Hanna Borkowska - Starszy Inspektor
Alicja Gappa - Starszy Inspektor
Emilia Grochocka - Inspektor
Aneta Woźniak - Referent
Agnieszka Sobieraj - Referent

Pracownicy Noclegowni:

Bernard Malinowski – Starszy Dozorca
Adam Żłobiński - Dozorca

 

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: