Program 500+

Szanowni Państwo,

        Informujemy, iż realizacją świadczenia wychowawczego, czyli "Rodzina 500+" dla rodzin zamieszkałych na terenie miasta Złotowa zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54.

Wnioski można uzyskać w siedzibie Ośrodka, bądź w zakładce do pobrania.

Nowe wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 (trwajacy od 01 października 2017 r. do 30 wrzesnia 2018 r.) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.)

przyjmowane będą od 01 sierpnia 2017 r. 

UWAGA! 

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie do 31 sierpnia 2017 r. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone do 31 października 2017 r. (w pierwszym mozliwym terminie).  

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 01 wrzesnia 2017 r. do 31 października 2017 r.) ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata mogą nastąpić do 30 listopada 2017 r. (świadczenie wypłacone zostaną z wyrównaniem za październik 2017 r.)

Więcej szczegółów dotyczących nowego świadczenia znajduje się także na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/wyjasniamy-krok-po-kroku/

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: