Informacja dotycząca składania wniosków w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Zgodnie z nowymi zasadami od dnia 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ będzie obejmował wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczegobędzie można składać od dnia 01 lipca 2019 roku (drogą elektroniczną) oraz od dnia 01 sierpnia 2019 roku (tradycyjnie – w wersji papierowej w siedzibie tut. Ośrodka).

 

Jednocześnie tut. Ośrodek informuje, że złożenie wniosku w okresie od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku oznacza, że wypłata tego świadczenia nastąpinajpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
Natomiast złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca 2019 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 
Nowy wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego obowiązujący od dnia 01 lipca 2019 roku.

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie...


więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w formacie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: